Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen

Kort beskrivelse

Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen

Område

Tomt – Ankerbrygga mot Snarøykilen

Detaljer

Navn:
Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen
Gnr/Bnr:
43/267
Hjemmelshaver:
Snarøen Vel