Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen

Kort beskrivelse

Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen

Område

Tomt – Ankerbrygga mot Snarøykilen

Detaljer

Navn: Tomt ved Ankerbrygga mot Snarøykilen
Gnr/Bnr: 43/267
Hjemmelshaver: Snarøen Vel