Strandparsell Sivbukta i Snarøykilen

Kort beskrivelse

Strandparsell

Område

Strandparsell Sivbukta i Snarøykilen

Detaljer

Navn: Sivbukta i Snarøykilen
Gnr/Bnr: 44/325
Type område: Friområde / brygge
Hjemmelshaver: Snarøen Vel