Sti fra Pelvikveien til Haldenveien

Kort beskrivelse

Snarvei

Område

Sti fra Pelvikveien til Haldenveien

Detaljer

Navn: Sti fra Pelvikveien til Haldenveien
Gnr/Bnr: 44/545
Type område: Snarvei
Hjemmelshaver: Snarøen Vel