Sti fra Haldenskogveien til Pelvikveien

Kort beskrivelse

Snarvei

Område

Sti Haldenskogveien – Pelvikveien

Detaljer

Navn: Sti fra Haldenskogveien til Pelvikveien
Gnr/Bnr: 44/651
Type område: Snarvei
Hjemmelshaver: Snarøen Vel