Mortenskogen

Kort beskrivelse

Skog og friluftsområdet eiet av Statsbygg.

Område

Mortenskogen Kart

Detaljer

Navn: Mortenskogen
Gnr/Bnr: 43/85
Hjemmelshaver: Statsbygg