Mortenskogen

Kort beskrivelse

Skog og friluftsområdet eiet av Statsbygg.

Område

Mortenskogen Kart

Detaljer

Navn:
Mortenskogen
Gnr/Bnr:
43/85
Hjemmelshaver:
Statsbygg