Lortbukta

Kort beskrivelse

Bruksrett for allmennheten til å bruke strandsonen med tilgrensende grøntområder i Lortbukta som park og rekreasjonsområde.

Sti går langs vannet fra Strøms brygge til Framnesveien og Strømstangveien.

Område

Lortbukta - Kart

Detaljer

Navn:
Lortbukta
Gnr/Bnr:
43/4
Hjemmelshaver:
Olav Selvaag