Kongshavn – Veiparsell

Kort beskrivelse

Stikkvei inn fra Snarøyveien ved endeholdeplassen for bussen

Område

Kongshavn – Veiparsell

Detaljer

Gnr/Bnr: 43/1
Type område: Veiparsell
Hjemmelshaver: Snarøen Vel