Kongshavn – Veiparsell

Kort beskrivelse

Stikkvei inn fra Snarøyveien ved endeholdeplassen for bussen

Område

Kongshavn – Veiparsell

Detaljer

Gnr/Bnr:
43/1
Type område:
Veiparsell
Hjemmelshaver:
Snarøen Vel