Kølabrygga – Slippen

Kort beskrivelse

Ved enden av Bruksveien, med badehus, badeplass og fortøyningsplasser for småbåter.

Hele landområdet er til disposisjon for befolkningen, og det er mulig å bade på den ubebygde delen mot øya Holsa. Her har vellet satt opp en badetrapp og det er et flott sted å ta sitt kveldsbad, med sol over Vestmarka og Sandvika på kvelden. Vellet har av hensyn til de badende innført ”fiskeforbud” fra Slippen.

Badehusene og båtplassene er fra begynnelsen av forrige århundre, fordelt med disposisjonsrett til faste eiendommer på Snarøya. Grunnen eies av Snarøen vel.

Område

Kølabrygga – Slippen

Detaljer

Navn: Kølabrygga
Kallenavn: Slippen
Gnr/Bnr: 43/269
Type område: Badestrand
Hjemmelshaver: Snarøen Vel
Regulering: Friareal/park og småbåthavn