Hundsundstranden

Kort beskrivelse

Dette er strandsonen med sti fra pumpehuset ved Ankerbryggen mot Langoddveien ved tennisbanene og Curlinghallen og mot Snarøya Skole ved gressbanen for fotball.

Stien brukes mye som tursti – og er fast skolevei for mange av våre unge og håpefulle, på vei til og fra skolen.

Område

Hundsundstranden

Detaljer

Navn: Hundsundstranden
Gnr/Bnr: 44/576
Hjemmelshaver: Snarøen Vel