Hosletjernet

Kort beskrivelse

Hosletjernet med tilgrensende areal for turbruk og lek. Området er vernet og fredet gjennom Ropernreguleringen, og er følgelig belagt med klare restriksjoner med hensyn til skjøtsel. Det er funnet Storsalamander i tjernet – en art som figurerer på rødlisten. Tjernet er derfor under særlig oppsyn av kommunen.

Ingen form for trefelling eller fjerning av vegetasjon er tillatt på området. Der er blitt observert at noen har toppet trær inne på området, samt brukt friområde til tømming av hageavfall og gress. Dette er strengt forbudt.

For å forhindre at området gror igjen og blir uegnet for dagens bruk som rekreasjonsområde, har Snarøen vel med sin gartner og Bærum Kommune et nært samarbeid for å kunne drive skjøtsel på en fornuftig og akseptabel måte. Vi forsøker å avholde dugnader rundt tjernet, i samarbeid med tilgrensende naboer.

Område

Horsletjernet

Detaljer

Navn: Hosletjernet
Gnr/Bnr: 43/272
Hjemmelshaver: Snarøen Vel