Fürstodden

Kort beskrivelse

Denne plassen eies av grunneier, som har inngått en avtale med Bærum Kommune for benyttelse til opphold og bading for allmennheten. Tilkomsten er i enden av ”Nonnebakken”. Gå gjennom portstolpene inn på eiendommen, hold til venstre ned mot sjøen. Det er et skilt som viser stien ned til sjøen ca. 80 meter innenfor porten.

Ved stranden har Bærum Kommune satt opp et skilt som viser hvor man kan oppholde seg på området.

Vellet har også et par mindre eiendommer ved Ankerbryggen mot Snarøykilen, der medlemmer kan benytte båt for å komme ut til båter som ligger i bøye i Snarøykilen.

Område

Fürstodden - Kart

Detaljer

Navn: Fürstodden
Gnr/Bnr: 43/55
Hjemmelshaver: Jensen