Bærum Seilforening – Bruksveien 83

Kort beskrivelse

Tomtegrunnen eies av Snarøen vel, og disponeres sammen med klubbhuset, av Bærum Seilforening (tidligere Vestfjordens Seilforening).

Uteområdene har båtoppstillingsplasser, fortøyningsplasser for småbåter og på utsiden av gjerdet; biloppstillingsplasser.

Sistnevnte leies bort, og gir vellet en hyggelig inntekt, som gjør at vi har penger til sosiale tiltak for befolkningen.

Område

Bruksveien 83 – Vestfjorden seilforening

Detaljer

Navn: Bruksveien 83
Gnr/Bnr: 43/1
Hjemmelshaver: Snarøen Vel