Eiendommer

Vellet er eier av flere eiendommer på Snarøya. Denne siden gir en oversikt over disse.

Vi har også tatt med en oversikt over eiendommer og områder i privat eie, som etter avtale er åpne for allmenheten.

Sistnevnte finner du nederst under «Andre eiendommer«.

Vellets eiendommer

Horsletjernet

Hosletjernet

Hosletjernet med tilgrensende areal for turbruk og lek. Området er vernet og fredet gjennom Ropernreguleringen, og er følgelig belagt med klare restriksjoner med hensyn til

Se flere detaljer »
Hundsundstranden

Hundsundstranden

Dette er strandsonen med sti fra pumpehuset ved Ankerbryggen mot Langoddveien ved tennisbanene og Curlinghallen og mot Snarøya Skole ved gressbanen for fotball.

Se flere detaljer »

Andre eiendommer

Lortbukta (Olav Selvaag)

Lortbukta

Bruksrett for allmennheten til å bruke strandsonen med tilgrensende grøntområder i Lortbukta som park og rekreasjonsområde. Sti går langs vannet fra Strøms brygge til Framnesveien

Se flere detaljer »