Eiendommer

Vellet er eier av flere eiendommer på Snarøya. Denne siden gir en oversikt over disse.

Vi har også tatt med en oversikt over eiendommer og områder i privat eie, som etter avtale er åpne for allmenheten.

Sistnevnte finner du nederst under “Andre eiendommer“.

Vellets eiendommer

Horsletjernet

Horsletjernet

Horsletjernet med tilgrensende areal for turbruk og lek. Området er vernet og fredet gjennom Ropernreguleringen, og er følgelig belagt med klare restriksjoner med hensyn til

Se flere detaljer »

Andre eiendommer