Dugnad ved Horsletjernet lørdag 2

Dugnad ved Horsletjernet lørdag

Dugnad Horsletjern lørdag 9. november Kl. 11:00 – 15:00

Vi er heldige som har en slik perle i vårt nabolag

Snarøen Vel er eier av Horsletjernet (av enkelte kalt Snarøytjernet), en eiendom som omfatter totalt 10.500 m², med tjernet, stiene i vest og fotballøkka i øst.

Stort biologisk mangfold og forekomster av forskjellige dyrearter, fugler og amfibier, gjør at eiendommen er underlagt en strengt definert forvaltningsplan i regi av Bærum kommune. Og vellet har fått ansvar for å forvalte denne.

Vegetasjonen er tett og høy.

Det gror godt i Norge – og ikke mindre i våre sjønære områder, som gir masse fuktighet, når det ellers er tørt og varmt. Det er derfor nødvendig med både felling og tynning, for å holde vegetasjonen i sjakk og sørge for at ikke alt gror igjen.

I samarbeid med Bærum kommunes egen forvaltningskonsulent; Christian Hagen og profesjonelle trefellere fra selskapet Trefelling.com, inviterer Vellet til felles dugnad lørdag 9. november Kl. 1100-1500.
Her vil representanter fra Vellets styre og trefellere med nødvendig utstyr (og ikke minst forsikringer), tynne i allerede merket og tillatt fjernet trær og vegetasjon, samt rydde død vegetasjon i tjernet. Og vi satser på at nettopp naboer og brukere av områdene rundt tjernet, også blir med på denne dugnaden.

Styret i Snarøen Vel ønsker å holde orden og kontroll på tett og høy vegetasjon, slik at tjernet, stiene og fotballøkka fremstår både pen og brukervennlig.
Vi ønsker vel møtt med utstyr du har for hånden og kanskje en kanne kaffe eller litt hjemmebakst, fra deg som ikke føler at du er i stand til å svinge øks eller bruke motorsag?

VELKOMMEN – vi håper å se mange av våre innbyggere på lørdag – enten tidlig eller sent – eller hele dugnaden. :-)