Det STORE slepet

Som tidligere annonsert med tittelen «Undervannsfarkost i Snarøysundet», vil det de nærmeste dager bli stor aktivitet i Snarøysundet og Vestfjorden, i forbindelse med at Det norske Veritas skal feire sitt store jubileum.

Staker er nå satt ned i Snarøysundet og langt inn i Vestfjorden, for å angi leden for det store slepet fredag morgen.

Staker er nå satt ned i Snarøysundet og langt inn i Vestfjorden, for å angi leden for det store slepet fredag morgen.

 I denne forbindelse har vi mottatt vedlagte nabovarsel, som vi herved bekjentgjør for våre medlemmer.

NABOVARSEL fra Det norske Veritas