Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl

Dagens debattinnlegg fra vår sogneprest Thomas Wagle, er en god reminder til oss alle:

At dette Vømmøl-refrenget er sant, har vi i Fornebulandet menighet blitt kraftig minnet om gjennom Kommunedelplan 3 (KDP3), der også lokaliseringen av ny sambrukskirke tas opp.

Jeg har vært prest i Fornebulandet menighet i 1,5 år, og i løpet av denne tiden har jeg møtt masse entusiastiske mennesker som gleder seg til når den nye sambrukskirken kommer på kirketomten ved Fornebu S. Alle sier når, de sier ikke hvis. Og det er kanskje ikke så rart, for i mange år har det vært klart at sambrukskirken skulle ligge akkurat der. Det færreste har fått med seg at kirketomten først ble satt i spill av kommunen i 2016 og nå i KDP3 foreslås flyttet til Koksaområdet i Fornebu sør. Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Denne sambrukskirken som så mange har gledet seg til, kommer ikke av seg selv. Hvis vi ønsker at den skal være der den hele tiden har vært planlagt, så må vi si fra om dette nå i høringsperioden som varer fram til 26. mai. La meg gi to gode grunner til å at sambrukskirken bør ligge ved Fornebu S.

SLIK: – Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år, skriver sogneprest Thomas Wagle. Her med en modell utarbeidet av arkitekt Aina Dahle. Foto: PAAL ALME

For det første er denne kirketomten ideell for en frittstående sambrukskirke. Den er sentralt beliggende der folk er, med gangavstand til skoler, t-bane og kjøpesenter. Med sambrukskirken plassert ved Fornebu S vil man få et fantastisk torg mellom kjøpesenter og kirken der det vil være yrende liv. I tillegg er tomten stor nok til å bygge en sambrukskirke der vi kan få plass til mange gode møteplasser som Fornebu sårt trenger. I mulighetsstudien for sambrukskirken som Fornebulandet menighet har fått utviklet, har vi i tillegg til kirkerom tegnet inn konsertarena, bibliotek, kafé, Fornebupiloten, Fornebu Gjenbruk, livssynsåpent rom og ungdomsklubb for å nevne noe. Kirketomten har også kapasitet til et enda større bygg enn mulighetsstudien legger opp til. Kirketomten ved Fornebu S er også det grønne valget: Bygger man der, slipper man å bygge nye parkeringsplasser. Det foreligger nemlig en avtale om at sambrukskirken skal kunne benytte seg av parkeringsanlegget til Fornebu S kjøpesenter.

Det andre hovedargumentet for bygging av sambrukskirke på kirketomten på Fornebu S er at kirketomten åpner for tidlig byggestart. Det haster med å få bygget sambrukskirken. Folk trenger møteplasser nå og ikke først om 20-30 år! På informasjonsmøtet om KDP3 på Scandic Fornebu 23. april i år sa rådmannen at de så for seg at byggingen av Fornebu antakeligvis ville vare til 2045. Når vi så vet at Koksaområdet, der kirken foreslås flyttet, er noe av det siste som vil bli utbygget, så er dette et sterkt argument for å velge kirketomten ved Fornebu S. Når Fornebu er ferdig utbygget vil Fornebulandet være en av landets største menigheter med kanskje over 20000 medlemmer. Vi tror ikke det klokt å vente til alle disse har flyttet hit med å få på plass de viktigste møteplassene. For å skape godt oppvekstmiljø trenger man gode møteplasser fra starten av.

Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl. Hvis du ønsker at det skal komme en sambrukskirke på kirketomten ved Fornebu S så er tiden inne for å si fra nå. Snakk om det med familie, venner, naboer og gjerne med politikerne! Send inn ditt eget høringssvar eller hør med vel’et du tilhører! Vi må få til denne sambrukskirken på Fornebu S som har vært planlagt i så mange år! Den kommer ikke av seg selv, men kanskje hvis vi er mange som står sammen. Sammen kan vi unngå at dagens dåpsbarn skal måtte bli 27 år gamle før de får henge på en bra ungdomsklubb på sambrukskirken.