Det gikk som vi fryktet….

Springflo og kraftig vind, gjorde store innhugg i brygger og småbåter på Snarøya i helgen.

Stor kraft i bølgene på vei inn i Snarøysundet

Det måtte gå som det gjorde, med båten som lå halvt nedsunket i Snarøysund, før uværet kom.

Som vi antydet i artikkel tidligere her på vellets hjemmeside, undres vi over at eier kan være så skjødesløs med sin eiendom – både med de verdier en slik båt representerer, men også med tanke på hvilken skade en slik «løpsk» båt kan forårsake.

Plaststoler og «putekasser» ble et lett bytte for bølgene.

Det gikk også hardt ut over bryggeanlegg og løse stoler og «putekasser» som har ligget i fjæresteinene og bare ventet på å bli ført ut i vannet.

Nå ligger båten med baugen så vidt synlig over vannet – ved utløpet av Snarøysund. Hvor lenge den blir liggende der, er jo også et spørsmål….

Leit å se en slik flott båt bli «kondemnert» på dette vis.