Den som venter…..

Det gamle ordtaket:

”Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves”

må kunne brukes i denne saken.

Rekkverk på Tandbergodden (3)

Rekkverk er satt opp for å sikre turveien på Tandbergodden

Rekkverk på Tandbergodden (1)

Vi håper dette vil fungere godt!
Det er snekker Torkel, som til slutt tok på seg jobben med å få satt opp rekkverket. Bekostet av vellet.

 

 

Allerede på forsommeren fikk vellet en henvendelse fra den glade seniorgruppen, som flere ganger i uken går tur på Snarøya: «Kunne styret i vellet sørge for at den glatte trappen ved Tandbergodden kunne utstyres med et rekkverk?”

Selvsagt fikk gruppen et positivt svar på denne anmodningen, men løsningen har tatt tid. Det er flere årsaker til det – nå gleder vi oss imidlertid over å kunne ønske ”den glade vandrer” velkommen til rundtur i vårsol og trygge omgivelser.

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format :-)

Spreke damer på onsdagsvandring (4)

En glad gjeng på tur ved Horsletjernet (2012)

Damene fra Seniorsenteret på tur (5)

Onsdagsvandrerne på tur ved Fürst