Budstikka i sporet…..

Det er flott når vår lokale avis er med oss i sporet, på vei mot en sprekere hverdag!

http://www.budstikka.no/nyheter/barum/fornebu/lever-fortsatt-i-hapet-om-permanent-skispor-her/s/5-55-255283

Både unge og eldre er ivrige brukere av skisporene på Storøya.

Her en tilfreds bruker – bildet tatt under søndagstur i 2015, med solen varmende i front.

Det er hyggelig å se at skisporene blir satt pris på!

Det er hyggelig å se at skisporene blir satt pris på!