Bom for bom?

Bom for bom?

Ikke lett å være til hjelp – når hjelpen ikke blir verdsatt!

Styret gikk for et par år siden inn for å få fjernet en bom på Halden – fordi vi fikk melding om at den ikke lenger var ønsket. Brev ble sendt til Bærum kommune – og bommen ble fjernet.

Bommen i Halden Terrasse

Klager fra naboene lot ikke vente på seg – og styret ble så anmodet om å be kommunen sette opp bommen igjen. Saken ble også nevnt på årsmøtet – med argumenter både for og imot.

Vellet er til for våre beboere – og saker som dette, der det er motstridende interesser blant de berørte er ikke enkle å løse, uten å favorisere den ene eller andre part. Styret har derfor valgt å oversende saken til Bærum kommune – og be de sakkyndige i Vei og trafikk, Bærum kommune – se på saken – og beslutte hva som er til det beste for området.

Og det er klart, at det finnes mange virkemidler som kan tas i bruk for å regulere/stenge trafikk i et område som dette; skilting, fartshumper, periodevis stenging mv. Hva kommunen velger, gjenstår å se.

Styret håper nå at kommunens beslutning vil bli et godt valg – og at striden i nabolaget kan henlegges.

Her er lenke til Budstikkas omtale av saken: https://www.budstikka.no/friluftsliv/bomstriden-fortsetter-for-snaroya-naboer-ber-kommunen-om-hjelp/554488!/