Boklansering på Snarøya

Boken «Flere minner fra Snarøya» ble lansert på Snarøya seniorsenter denne uken.

Det var en stolt redaktør; Hans F. Gjersøe, som presenterte arbeidet, som historielaget på eldresenteret har jobbet med i over et år. Det er Gjersøe som har vært den store pådriveren for denne bok – og som også har satt i pennen flest artikler, men han presiserer at arbeidet i høyeste grad har vært et team-arbeid.

Fra venstre: Hilde Marie Gjersøe, Tore Husan, Odd S. Finsrud, Hans F.

Fra en Snarøya-beboers ståsted, må jeg si at det er et imponerende stykke arbeid de har lagt ned – med mange artige og nye opplysninger om våre nærområder. Dette må bli årets julegave!

Primus motor; Hans F. Gjersøe planlegger omfattende salgsopplegg før jul.

Det var stor stemning blant de fremmøtte under lanseringen – og det vanket både «lettchampagne» og konfekt på de fremmøtte. Nå gjenstår bare, at alle sørger for at det til jul, ligger minst en Snarøyabok under hvert juletre!

Trykk på bildet – og se hvor fornøyde de er!

Vel tilfredse med utført jobb!