Bli medlem

Alle med adresse Snarøya, bør være medlem i Snarøen Vel.

Vi tar vare på ditt nærmiljø – og har fokus på følgende oppgaver:

 • Arbeider for bedre trafikkforhold
 • En av initiativtakerne til prosjekt «B-B-B  Bane Buss Båt»
 • Forhandler felles interesser overfor kommunen
 • Følger opp etterbruken av Fornebu
 • Administrerer båthavn for våre innbyggere
 • Arbeider for å bevare nærmiljøet
 • Arbeider for opprettelse av ungdomsklubb
 • Organiserer gratis innsamling av hageavfall for våre medlemmer
 • Sørger for strøsand i vellets sandkasser  – til strøing i vinterhalvåret
 • Vedlikeholder våre lokale badestrender
 • Ivaretar fellesskapets turveier
 • Medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens etterfølger
 • Medgründer og styremedlem i Fornebupiloten

Det er gjennom felles innsats, vi greier å få gjennomført trivselsskapende tiltak i nærmiljøet, samt å ta vare på de verdier vi er satt til å forvalte.

Årskontingenten er beskjedne Kr. 300,-

Bli medlem 1Innmelding:

Send en mail til post@snaroenvel.no med navn og adresse, eller

 • Betal i nettbanken til konto 1503.14.90844, eller
 • Vipps til:  Medlem Snarøen vel   #129570.     NB! Skriv navn og adresse.

Kontingent: Kr 300,-

eller ta kontakt direkte med et av de øvrige styremedlemmene.

Velkommen som medlem!  –  Det koster så lite – og gir så mye :-)