BenteAid – Har du ikke hørt om BenteAid?

Vi har for lenge siden konstatert, at det på Snarøya bor flere ressurssterke personer, som bruker av sitt overskudd til å hjelpe, der hjelpen trengs mest.

En av disse er Bente Heuch.

BRADET BARNEHJEM FOR AUTISTER I BRASOV, ROMANIA

traktor

Bente med den flotte traktoren

Har du ikke hørt om BenteAid? Da er det på tide!Vi blir imponert, når vi får høre om Bentes prosjekt, for å hjelpe barn med alvorlige autistiske lidelser som ADHD, Asberger og Tourettes i Romania. Landsdelen hun opererer i, heter Transylvania – et nydelig landskap med en rik historie – og en fattig nåtid. Og her, blant Europas fattigste og kanskje minst ressurssterke, bruker hun av sin tid og overskudd, for å hjelpe disse barna, som så sårt trenger hjelp for å komme videre i livet. Det er en vakker region, forteller Bente – og fortsetter; I løpet av de to siste årene har jeg hatt mulighet til å bo og oppholde meg mye i denne vakre regionen i Transylvania.

Litt utenfor Brasov ligger Bradet barnehjem for barn med alvorlige autistiske lidelser som ADHD, Asberger og Tourettes. Bradet huser ca 100 barn og har ca 120 ansatte. Barna er i alderen 6-18 år og bor og lever på barnehjemmet. Ca 60 % av barna er Romas, og alle barna kommer fra områdene rundt Brasov.Bradet består av tre store, flotte bygninger som opprinnelig ble bygget som rekreasjonssted for tyske soldater i 1945, men som siden krigen har vært barnehjem. Området på ca 90 mål er omkranset av murer med piggtråd, både for å holde tyver ute – og barna inne. Familier av barna prøver til tider også å stjele barna for og kunne sende dem til Europa som tiggere. Handikappede oppnår ofte mer almisser enn friske barn.

Når barna blir 18 år sendes de friskeste tilbake til sine familier og landsbyer, mens de mest handikappede fortsetter sine liv på institusjoner.

I Romania er alle barnehjem underlagt det offentlige, men de har kun penger til mat og klær til barna og snaut nok lønn til de ansatte. Derfor bestemte Bente seg i fjor, for å samle inn penger til en traktor, som både kunne brukes til å dyrke jorden og til å fjerne snø om vinteren.

Pr i dag dyrkes jorden for hånd, men med traktoren skal man til våren pløye ca 10 mål som vil kunne gi nok poteter, kål og mai både til å bedre kostholdet for barna men også for salg på markedet.

En Rotary klubb i Oslo har gitt Kr.150.000 til bygging av et drivhus. Arbeidet starter så snart telen går av jorden i april. Der skal det dyrkes finere grønnsaker og blomster, som kan gi enda større bidrag til både kosthold og inntekter.

Det viktigste målet, er å lære barna et håndverk og gi dem sin egenverdi tilbake i samfunnet. Det innebærer at de forhåpentligvis ikke sendes til Europa som tiggere, men får et mer verdig liv enn de ellers ville fått.

Det finnes i dag ingen ute-leker for barna. Derfor samler hun nå også inn penger til trampoliner, husker, ski, akebrett osv. Pr i dag ligger er noen tusen kroner på konto, men det må nok en god del mer til, hvis det virkelig skal monne.

Bente har også satt seg et nytt og ambisiøst mål; hun skal også samle inn penger til et alarmsystem som kan overvåke eiendommen, og dermed forhindre tyver i å snike seg over murene om natten.

Vi bringer derfor gjerne en oppfordring her på vellets hjemmeside:

”Kjære naboer på Snarøya, har noen lyst til å gi penger til Bente Aid er kontonummeret 1503 23 45732” Og regnskapet for 2012 er godkjent av statsautorisert revisor, det går vi god for.

Bente forsikrer også, at hun gjerne er åpen for ideer og forslag, om noen ønsker å drøfte prosjektet med henne. Ta kontakt!

Trykk på bildet – og få det opp i stort format.