Benker til folket

benk-til-deg
Det begynte så smått – med en henvendelse over hagegjerdet en høstdag i fjor: Seks spreke, middelaldrende damer på tur, spør undertegnede om ikke vellet kan hjelpe til med å få utplassert flere benker på Snarøya?
”Dette er noe vi alle trenger” – gir de turgående klart uttrykk for.

Som sagt – så gjort: – og i kommunen møter vi bare velvilje!
Morten Harreschou, spesialkonsulent i Natur og Idrett, er raskt på pletten og lover at ”benker skal bli – og kanskje dere trenger noen bord også?”

For å være sikre på at benkene kommer der behovet er størst, utfordrer vi så Snarøya seniorsenter, der flere av damene ”hører hjemme”. De kommer raskt med sin ønskeliste – som oversendes kommunen til vurdering.

Og så en dag i mai – kommer det lastebil og truck – og to blide sjåfører i tillegg – og hjelper til med utsetting av benker og bord;
• Vi starter på Fürst brygge – fint bord med to benker settes på plenen ovenfor stranden.
• Benk langs gangveien mellom Fürst og Strømstangveien – etter hyggelig samtale med Carl Preben Høegh. Og det tok ikke mer enn 4 minutter før den var i bruk av Per Sletten fra Fürstlia – som var ute på sin daglige tur langs stranden
• Horsletjernet – langt inne på østsiden av tjernet – ved vannet. En koselig plass å hvile, når man er på vandring rundt tjernet.
• Stien fra Snarøyveien til Pelvikodden – en hvilebenk på odden, med god utsikt mot Amerikaskjæret
• Pelvikstranda – to bord med doble benker til ”badegjestene” og den som vil spise ute en sommerkveld
• Halden brygge – to benker til de solhungrige, som ikke vil ligge langflat på stranden
• Rolvstangen – en benk oppe i skråningen – for den som like utsikt over badelivet og trafikken på fjorden.

Hjertelig takk til Bærum kommune for rask oppfølging – og takk til sjåførene Jarle Martinsen og Bjørn Siggerud for en hyggelig rundtur i nærmiljøet, der mye lokalhistorie ble fortalt.

Trykk på første bilde – og få det opp i STORT format.