Benk på bussholdeplassen i Bruksveien 1

Benk på bussholdeplassen i Bruksveien

Etter en lang prosess, med søknad til både Ruter og Bærum kommune, er vi endelig i havn. Benk ble satt opp i dag.

Etter at bussholdeplassen ble flyttet fra svingen, fordi bussene ble for lange for busslommen, hav vi vært helt uten både leskur og benk på holdeplasen ved butikken. Mange har ikke noe problem med å stå og vente – men det er svært mange godt voksne, som har kviet seg for å ta bussen, fordi de har vært henvist til å stå.

Vellet har i en periode etterlyst ønsker om «hvor vil du ha en benk» – og nettopp denne bussholdeplassen fikk svært mange stemmer.

Vi håper den får stå i fred – godt forankret som den er – og at våre medlemmer setter pris på denne type tiltak fra vellet. Og at vel-medlemmer har «førsterett» på plass – ja det er vel en selvfølge? ;-)