«B-B-B» – «Bane-Buss-Båt» – prosjektet er lansert!

Trafikkforholdene på Fornebu er i ferd med å gi store frustrasjoner for våre medlemmer – og vi ser en stadig forverring.

Dette har derfor vært en av vellets primærsatsinger i 2013;

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med "Nye Fornebu!

Nærmest stillestående kø ut fra Fornebu i rushtiden og overfylte busser, er ikke det vi ønsket oss med «Nye Fornebu!

Snarøen vel har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få på plass;

  • nytt kollektivfelt på Fornebu (Buss)

  • båtforbindelse til Oslo (Båt)

  • samt å påvirke prosessen med å få T-banen inn i Nasjonal transportplan, slik at den kan bli realisert – ikke bare diskutert. (Bane)

Vår visjonen er å bedre kollektivsatsingen på Fornebu – til beste for beboere, ansatte og besøkende. Målet er å få på plass de nødvendige bane, buss, og båtløsningene som gjør at visjonen om Fornebulandet som et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Norges moderne historie kan realiseres.

logo

Prosjektet B-B-B ble etablert for ca. et år siden. Akronymet står for ”Bane – Buss – Båt ” og er grunnlagt av en gruppe representanter fra beboere i regionen og ansatte fra de største bedriftene på Fornebu. Prosjektgruppen har hatt månedlige møter – og i lang tid forsøkt å påvirke gjennom valgte kanaler. Gruppen jobber for å sikre at det blir fortgang i å implementere de vedtatte kollektive transportløsningene, samt at nødvendige avgjørelser blir tatt for de løsningene som ennå ikke er vedtatt. Vi har allerede gjort koordinerte og frittstående utspill mot nasjonale og kommunale politikere, i tillegg til media.

Gruppen består av de tre lokale vellene; Snarøen vel, Lagodden vel og Foreningen til Fornebos vel. Vi representerer i fellesskap beboerne i regionen.  Representanter for bedriftene; Telenor, Statoil, Aker Solutions og EVRY, representerer et stort antall ansatte som daglig har sitt arbeid på Fornebu.

Vi har nå etablert nettsiden for BBB prosjektet, og er offisielt i gang. Bruk gjerne denne nettsiden for å oppdatere og orientere deg om utviklingen av kollektivløsninger på Fornebu.

Gå inn på nettsiden – og trykk på en av fanene oppe til venstre. Du vil da få tilgang til det meste som allerede er publisert omkring denne tematikken.