Oppføringer av Peder van der Hagen

Skolestien har fått nytt rekkverk

Stien fra Haldenskogveien til Pelvikveien er en flittig brukt snarvei for både unge og gamle. Men har i den senere tid lidd av forfall. Etter anmodning fra medlemmer og brukere har styret nå fått utbedret dette. Det nye rekkverket er utformet slik at man har nå noe å holde i, både de minste og de […]