Oppføringer av Paal Alme

Tiden renner ut….

Trykk på lenken og se hvor mange dager som er igjen: https://www.timeanddate.no/nedtelling/nyttaar Hvem kan få stipend: Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats Personer som bidrar til barn og ungdomsmiljøet innenfor Velets område Personer som har nye initiativ som inspirerer og gavner Vel-områdets […]

Dugnad ved Horsletjernet lørdag

Dugnad Horsletjern lørdag 9. november Kl. 11:00 – 15:00 Snarøen Vel er eier av Horsletjernet (av enkelte kalt Snarøytjernet), en eiendom som omfatter totalt 10.500 m², med tjernet, stiene i vest og fotballøkka i øst. Stort biologisk mangfold og forekomster av forskjellige dyrearter, fugler og amfibier, gjør at eiendommen er underlagt en strengt definert forvaltningsplan […]

Fornebubanen – litt fakta

Planene er langt på vei lagt – og det begynner å materialisere seg med alt som skal gjøres, før vi kan entre banen på endeholdeplassen – og gå ut på Majorstuen stasjon 12 minutter senere. Ingen voldsomme detaljer, men enkle og rene linjer vil prege Fornebus endeholdeplass; Fornebu Senter. Det skal bli vanskelig å omdefinere […]

Linjerydding på Snarøya

Hafslund varslet nylig om «linjerydding» – og var i dag i full gang med å kutte greiner og busker, som kunne være til skade for linjenettet. Viktig arbeid, for med den veksten vi har i naturen for tiden, gror det gjerne både en og to meter i løpet av sommeren. At arbeidet kanskje ble litt […]

Utviklingen på Fornebu og Snarøya kartlegges

Hva mener DU om utviklingen på Fornebu og Snarøya? Alle våre lesere på Fornebu og Snarøya har nå mulighet til å medvirke i hvordan fremtiden skal se ut på Fornebulandet. For å sikre at de riktige beslutninger fattes – og at alle sider ved utviklingen av vårt nærmiljø blir godt ivaretatt, har OBOS i samarbeid […]

Glad i kunst?

Da bør du sterkt vurdere en tur til Flytårnet kultursenter denne helgen. Det er Finissage på Anne Bævre Espeli og Magnus Robbestads utstilling, på søndag 22 september. Litt ekstra på denne utstillingens siste dag. Mulighet også til å lage et glassbilde – helt ditt eget kunstverk! Dette er også noe som passer for barn – […]

Gi meg tid!

Under felles heading «Gi meg tid!» får du her en invitasjon, som vi håper kan falle i smak