Oppføringer av Paal Alme

Dugnad ved Horsletjernet lørdag

Dugnad Horsletjern lørdag 9. november Kl. 11:00 – 15:00 Snarøen Vel er eier av Horsletjernet (av enkelte kalt Snarøytjernet), en eiendom som omfatter totalt 10.500 m², med tjernet, stiene i vest og fotballøkka i øst. Stort biologisk mangfold og forekomster av forskjellige dyrearter, fugler og amfibier, gjør at eiendommen er underlagt en strengt definert forvaltningsplan […]

Fornebubanen – litt fakta

Planene er langt på vei lagt – og det begynner å materialisere seg med alt som skal gjøres, før vi kan entre banen på endeholdeplassen – og gå ut på Majorstuen stasjon 12 minutter senere. Ingen voldsomme detaljer, men enkle og rene linjer vil prege Fornebus endeholdeplass; Fornebu Senter. Det skal bli vanskelig å omdefinere […]

Linjerydding på Snarøya

Hafslund varslet nylig om «linjerydding» – og var i dag i full gang med å kutte greiner og busker, som kunne være til skade for linjenettet. Viktig arbeid, for med den veksten vi har i naturen for tiden, gror det gjerne både en og to meter i løpet av sommeren. At arbeidet kanskje ble litt […]

Utviklingen på Fornebu og Snarøya kartlegges

Hva mener DU om utviklingen på Fornebu og Snarøya? Alle våre lesere på Fornebu og Snarøya har nå mulighet til å medvirke i hvordan fremtiden skal se ut på Fornebulandet. For å sikre at de riktige beslutninger fattes – og at alle sider ved utviklingen av vårt nærmiljø blir godt ivaretatt, har OBOS i samarbeid […]

Glad i kunst?

Da bør du sterkt vurdere en tur til Flytårnet kultursenter denne helgen. Det er Finissage på Anne Bævre Espeli og Magnus Robbestads utstilling, på søndag 22 september. Litt ekstra på denne utstillingens siste dag. Mulighet også til å lage et glassbilde – helt ditt eget kunstverk! Dette er også noe som passer for barn – […]

Gi meg tid!

Under felles heading «Gi meg tid!» får du her en invitasjon, som vi håper kan falle i smak

Lite vind – men mye glede :-)

Onsdag morgen med nærmest vindstille, gjorde at ungdommene som deltar på seil-camp i ferien, måtte taues ut gjennom Snarøysundet. Det er nesten alltid mer vind på utsiden av sundet – og med skyene som etter hvert overtok for solen, ble det også langt artigere forhold å seile under utover dagen. Området mellom Oustøya og Vassholmene […]

Har du en turner i magen?

Har du bakgrunn som turner? Har du lyst til å jobbe med barn og unge? Da har Snarøya Gym og Turn et tilbud nettopp til deg! Klubben trenger hjelp til sine større partier, sine småbarns partier, samt kommende konkurransepartier.  Viktig for klubben (foruten turnbakgrunn) – er at man er glad i å arbeide med barn […]

Nye benker på Slippen

Sol og sommervarme kom – med nye benker på Slippen Vellet bestilte på vårparten nye bord og benker til Slippen. De som sto utplassert, var alle preget av tidens tann – og etter hærverk sist sommer, var det ikke mye igjen av et par av bordene. Vi var opptatt av å finne noe som var […]

Ropernveien stengt

Det var flere som undret seg over hva som foregikk i Ropernveien, første dag hjemme etter ferietur. Veien var stengt – og flere større biler parkert i området. «Vannlekkasje på hovedvannledningen» – var svaret vi fikk av ansvarlig leder. Ved nærmere ettersyn, fikk vi bekreftet hva som var årsaken: Hovedvannledningen, som er fra ca. 30-tallet […]