Paal Alme

Invitasjon til deg som ikke er medlem!

Fikk du forleden en invitasjon i din postkasse – en invitasjon til å tegne medlemskap i vellet?

Den bør du respondere på!

Kun gjennom en bred medlemsmasse, er vi i stand til å ivareta fellesskapets interesser på Snarøya. Og da blir det feil, om enkelte står på sidelinjen og betrakter hva som gjøres, uten selv å delta. Listen over medlemmer i 2014 finner du her: Medlemsoversikt 15. mai 2014  – og vi håper at denne snart vil være representativ for alle husstander på øya vår! Ny medlemsliste legges ut, så snart medlemsaksjon 2015 er avsluttet.

Realiteten er, at vellet arbeider iherdig for å forbedre trafikkforholdene på Snarøya og Fornebu. Vi er i nær dialog med kommunen i saker som har med utbygging av barnehager, skoler, stier og turområder på Snarøya – og er aktive i lokalpressen, i saker som angår våre beboere. Sikring av skolevei gjennom oppsetting av hastighetsmåler, er det siste tiltaket på vår aktivitetsliste.

Stor trafikk og skolevei - vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i SnarøyveienStor trafikk og skolevei - vi merker allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien

Stor trafikk og skolevei – vi ser allerede en klar reduksjon i hastighet på biler og busser, etter at vi fikk på plass fartsmåler i Snarøyveien.

At vi også årlig støtter musikkorpset, speideren, sportsklubben, samt deler ut stipend til våre ungdommer, tilsier at vi også må ha noen medlemmer som fundament, for å bygge opp om denne økonomien.

Innsamlingen av hageavfall, som vi årlig gjennomfører på øya, har en prislapp på over 30.000 kroner – og vi får stadig tilbakemeldinger fra våre naboer, om hvor velkomment dette tiltaket er.

Så herved er ballen kastet – styret i vellet håper du fanger den her og nå!

Er du i tvil om hvor du skal melde deg inn – her er stedet:

Mailto:snaroenvel@dbpartner.no

Fakta: 

Vi minner om at vellet kontinuerlig arbeider nettopp for deg!

Snarøya Vels hovedoppgave er å ivareta allmennhetens – og fellesskapets interesser i relasjon til private og offentlige instanser og forvalte vellets eiendommer til størst mulig glede våre beboere. Vi er til for deg!

 • Snarøen Vel arbeider for å bedre trafikksituasjonen på Snarøya-Fornebu
 • Snarøen Vel er høringsinstans og dialogpartner med kommunen ved behandling av reguleringssaker
 • Snarøen Vel organiserer innsamling av hageavfall hver vår – til stor glede for våre medlemmer
 • Snarøen Vel sørger for sand og sandkasser til våre stier, slik at du kan gå trygt på våre stier på vinterstid
 • Snarøen Vel oppgraderer og vedlikeholder våre strender med ny sand, til glede for alle badende
 • Snarøen Vel sørger for utsetting av benker i våre turområder
 • Snarøen Vel er med-administrator av Snarøykilen båthavn
 • Snarøen Vel er medarrangør av Fornebudagene – Snarøydagens arvtaker – det største sosiale arrangementet i vårt nærområde
 • Snarøen Vel støtter frivillig arbeid blant unge og eldre i distriktet og deler årlig ut stipend til ungdom i distriktet
 • Snarøen Vel støtter våre lokale organisasjoner økonomisk
 • Snarøen Vel trenger deg som støttespiller!

Velkommen skal du være!

Ikke gå på rattata!

Det er glatt på både veier og stier rundt oss, så gå forsiktig!

Snarøen vel har satt ut strøkasser på sentrale steder, nettopp for å forhindre ulykker og for å unngå at vi skal falle og brekke «armer og bein».

Godt med sand i vellets kasser. Gjør gjerne en jobb for fellesskapet.

Godt med sand i vellets kasser.
Gjør gjerne en jobb for fellesskapet.D

Dette fordrer imidlertid at noen strør – for det har ikke styret anledning til å gjøre for oss alle.

Så strø gjerne i ditt nærområde, der du ser at det er trengs – til egen og til andres glede.

Ser at kassen er tom – meld fra til post@snaroenvel.no, så sørger vi for påfyll av strøsand. Takk for hjelpen!

Kassene finner du på disse steder – og de skal alle være utstyrt med spade; (redigert 7.2.2018)

 • Kartreferanse nr.  1  – Haldenveien 26-30
 • Kartreferanse nr.  2  – Pelvikveien – inngang til sti
 • Kartreferanse nr.  3  – Haldenskogveien – øverst ved sti
 • Kartreferanse nr.  4  – Haldenveien 51
 • Kartreferanse nr.  5  – Teistveien
 • Kartreferanse nr.  6  – Halden Terrasse
 • Kartreferanse nr.  7  – Mario Caprinos vei
 • Kartreferanse nr.  8  – Snarøyveien 145 b
 • Kartreferanse nr.  9  – Ropernveien v/nedgang Tranga
 • Kartreferanse nr. 10 – Ropernveien 8c – Sti mot Horsletjernet
 • Kartreferanse nr. 11 – Ropernveien – toppen av Brattbakken
 • Kartreferanse nr. 12 – Nonnebakken
 • Kartreferanse nr. 13 – Fürstenga
 • Kartreferanse nr. 14 – Strømstangveien 4 – 6 – 8

Har du synspunkter på manglende vedlikehold av veier og stier, henviser vi her til tidligere artikkel, med lenke til «fiks gata mi» i Bærum kommune:

Søk på «fiksgatami» til høyre i søkefeltet, på denne siden.

 

 

Løven bekjempet «Ole» på Storøyodden

Lions Ski Run ble arrangert for femte gang i år!

Dette er definitivt blitt en tradisjon – og en flott anledning for foreldre og besteforeldre å være sammen med de små.

Når både far og morfar stiller opp - da blir det fart i sporet!

Når både far og morfar stiller opp – da blir det fart i sporet!

Lørdag formiddag kom «Ole» på besøk til Snarøya/Fornebu; – det lenge varslede uværet, med kastevinder som dro med seg de siste rester av puddersnøen, som møysommelig var lagt opp til skispor for de minste. Men for Lions Snarøya/Fornebu, er utfordringer noe man liker – og som gjør at stå-på humøret trigges litt ekstra.  Så da søndagen opprant, med sol og vindstille, var lørdagens herjinger med løypene «nesten» glemt. Bakkemannskapene fikk riktignok masse å gjøre med å hente snø fra busk og kratt, for å sikre at de minste ikke skulle gå skirenn på ren hålke – og området måtte klargjøres med startboder, lydanlegg og tidtakere.  Supplert med et stort knippe grillmestre, kaffekokere og kioskdamer, ble de fremmøtte deretter traktert etter alle kunstens regler.

De små fikk hoppe på ski – noen for første gang i sitt liv, med utlånt hjelm og «hoppski». Og det var ikke noe å si på innsatsen. Selv hoppere som «trynte» i ovarennet, gikk ny runde og fullførte, – til foreldre- og besteforeldres store tilfredshet. Her ble det filmet og fotografert i mengder.

Nærmere 150 barn fullførte langrennet – riktignok ikke med veldig bratte motbakker, men med nok av hindringer i form av issvuller og glatte partier. Og i mål ventet det GULL til alle!  Tursekk og fancy lue var også premie for fullført løp – så gleden var stor hos de som valgte Storøya denne søndagen.

Takk til Lions, som med dette yter nok er bidrag til hjelpearbeid både lokalt og internasjonalt. Slikt står det respekt av!

Noen bilder fra dagen, som vel taler for seg:

Trykk på bildet – og få det opp i STORT format.

.

Skirenn for de minste

DSC_1102Lions Club Snarøya-Fornebu kan igjen ønske publikum velkommen til stemningsfullt skirenn i vannkanten på Storøyodden.

Lions Ski Run 2013 (3)Tradisjonen tro – og helt uten værforbehold – ønskes våre yngste hjertelig velkommen til kappestrid i langrennssporet. Kappestrid med seg selv!  Og her blir det premier til alle!

Brosjyren som dumpet ned i postkassen forrige uke, gir utfyllende informasjon om arrangementet. For her er det ikke bare muligheter for langrenn; Egen hoppbakke rigges opp ved kiosken – og med lånt hjelm er det bare å sette utfor. Startkontingenten på Kr. 100,- dekker alt – inklusive gleden over å få delta! Og kanskje blir dette podens aller første skirenn?

Kanskje du lar deg friste om du tar en titt på bilder fra de tidligere arangementene – her:

Søk på en av disse lenkene – eller gå inn på de blå, nede til venstre.

http://snaroenvel.no/2012/03/23/skirenn-i-vasken/

http://snaroenvel.no/2013/02/25/lions-ski-run-2013/

http://snaroenvel.no/2014/02/12/det-ble-renn/

DSC_1101

Fornebulandet – hva nå?

Røkketårnet%20A-Lab

RØKKE-TÅRNET. Kjell Inge Røkke vil bygge Norges høyeste bygning på Fornebu. Illustrasjon: A-LAB/PLACEBO.

Mediene har våknet – og vi finner nå nesten daglig avisartikler om trafikk, fortetting, bygging og andre aktiviteter i Forneburegionen. Dette området, som samtlige boere på Snarøya må gjennom for å komme ut av øya, står nå på topp på politikernes lister over tiltaksområder i kommunen. T-banen er blitt en rikspolitisk sak, der diskusjonen om finansieringsløsninger og ”byttehandel” med boligutbyggere er sentrale temaer.

Med dette som bakteppe, har de fire velforeningene (som omfatter området fra Lysaker til Snarøya), nå gått sammen om en uttalelse om videre utvikling av Fornebulandet. Velforeningene sender med dette et kraftig signal til politikere og grunneiere; 6.300 boliger på Fornebu er mer enn nok!

Fornebulandet Vel, Snarøen Vel, Langodden Vel og Foreningen til Fornebos Vel har gjennom sitt samarbeid, blitt enige om en felles tekst til kommuneplanens arealdel 2015-2030. Vellene gir også en rekke konkrete merknader fra befolkningen i området.

Velforeningene mener at det allerede er store utfordringer med den utbyggingen som allerede er planlagt og påpeker at med en utbygging av 6.300 boliger vil dette alene gjøre Fornebu til en av Norges største byer.

Beboerne opplever allerede store utfordringer knyttet til transport og kollektivtrafikk, sosial infrastruktur og presset på naturreservatet på Fornebu. Dette har ikke bare konsekvenser for de som allerede bor området, men også for beboerne i de andre områdene i kommunen, som opplever de samme køene.

Velforeningene ønsker i tillegg å komme med en rekke forslag om hvordan man kan sikre at det som i dag er et fantastisk bomiljø, kan bli enda bedre.

Les uttalelsen i sin helhet her:

Uttalelse fra vellene om kommuneplanens arealdel 2015-2030

 

FiksGataMi

Trær som har falt over ledninger

Trær som har falt over ledninger kan utgjøre en stor fare – og er noe som stadig skjer på vår vindfulle Snarøya

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

Manglende brøyting av fortau kan være en utfordring, spesielt for skolebarna og eldre

 

 

 

 

 

 

På hjemmesiden til FixGataMi gis alle våre innbyggere, mulighet å rapportere til kommunen og/eller Vegvesenet, de problemer du måtte ha i ditt nærmiljø, som tagging, søppel, skilting, hull i veien, ødelagt vegbelysning, eller lignende.

Tiltak som krever innsats fra disse institusjoner, bruker denne siden mye for å ha kontroll med behov som oppstår i kommunen.

Det er fritt frem for alle å legge inn her: http://www.fiksgatami.no/

Snarøen vel organiserer strøkasser med sand til våre stier og gangveier – strategisk plassert ved start og slutt. Det er imidlertid brukerne selv, som må ta ansvar for at det blir strødd. Styret har nok ikke mulighet for å trå til med dette.  Vår innleide gartner tar seg av gressklipping og trimming av trær og busker – og vellet bruker store midler hvert år, på denne type «vedlikehold» – for å gjøre det ennå triveligere å bo på øya.

Fritidssenter på Fornebu

På vårparten 2014, ble innbyggerinitiativ for å etablere et fritidssenter for ungdom på Fornebu initiert.

Styreleder i Snarøen vel – og Fornebulandet vel var nylig representert i møte med Bærum kommune, Politiet, FAU og elevrådet på Hundsund.

Til stede var også sosiallærer og rektor ved Hundsund, samt en lærer fra Storøya skole.Fritidsklubb på Hundsund

Gruppen hadde en god dialog og indikerte overfor kommunen, at man sterkt ønsket en miljøperson til å starte opp arbeidet, samt en million kroner til  årlig finansiering av dette prosjekt. Gruppen var samstemt i at dette er en rimelig investering, når man tenker på mulig effekt i forebyggende retning. Alle var enige om at tiden var overmoden for tiltak på Snarøya og Fornebu, for å sikre et godt og trygt oppvekstmiljø.

I tillegg til ulike aktiviteter ønsker ungdommene seg en sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes – hvor de bare kan møtes, gjøre litt lekser, lage mat sammen og høre på musikk. Vellene ser frem til at dette viktige tilbudet nå endelig kommer i prosess – og vi har stor tro på at kommunen innser at dette er godt investerte penger.

Lenke til innbygger initiativer på Fornebu her:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2479977&versjon=1&variant=P&

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.aspx?journalpostid=2014171457&dokid=2490477&versjon=1&variant=A&

Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (1)Fritidsklubb på Hundsund - planleggingsmøte (3b)

 

 

 

 

 

Noen av forslagene til aktiviteter fra FAU er:

 • En sosial møteplass uten krav og hvor skuldrene kan senkes
 • En sofagruppe hvor en kan møtes, snakke og høre på musikk (musikkanlegg)
 • Billiard, bordtennis, badminton, sjakk
 • Dans
 • Lær ”kidsa” koding – innspill fra næringslivet
 • Brettspill
 • Baking
 • Film og foto
 • Band & musikk
 • Leksebistand
 • Dataspill / dataturneringer
 • Tilgang til bibliotek / lese / låne bøker

GODT NYTT ÅR!

Styret i Snarøen vel ønsker herved alle sine medlemmer et riktig

GODT NYTT ÅR 2015

Rolfstangen badet i sol på nyttårsaften, men brått kom tåken sigende og hyllet inn både øyer og skjær.

Rolfstangen badet i sol på nyttårsaften, men brått kom tåken sigende og hyllet inn både øyer og skjær.

Det er stor aktivitet i vellet for tiden – og ved inngangen til 2015 har vi mange utfordrende oppgaver å løse.

Gjennom aktiv støtte fra dere alle, samt en ennå større medlemsmasse, håper vi å kunne «lande» våre prosjekter til felles glede for oss som bor her på Snarøya.

Mortenskogen – hva nå?

1. Turvei (1)

«Inngangen» til Mortenskogen er ikke enkel å komme til, med mindre man går til fots.

 Snarøen vel inngikk for flere år siden kontrakt med Statsskog, der vi forpliktet oss til å holde området ”Mortenskogen” ved like – og sørge for at hytta, som ligger ved vannkanten mot Hundsund, ble vedlikeholdt og brukt.

 I kontrakten som vellet har signert, står følgende:

”Statens eiendom gnr 43 bnr 85 på i Bærum (Eiendommen) er en ca 10,5 mål stor skogstomt beliggende i tilknytning til villabebyggelsen på Snarøya. Eiendommen er bebygd med en liten, enkel hytte. I kommuneplanen er Eiendommen avsatt til LNFområde. Frem til eiendommens reguleringsmessige status blir nærmere klarlagt og den eventuelt kan tas i bruk til annet formåI, ønsker partene at den skal kunne benyttes av befolkningen på Snarøya og av allmennheten for øvrig til turer, bading, lek og annet friluftsformåI.”

 Kontrakten er nå utløpt – og vellet har i over et år forsøkt å få til en avklaring med Statsbygg, med ønske om forlengelse av denne. Det er sjøspeiderne på Snarøya som bruker hytta, etter avtale med vellet. Dette er et flott område for speiderne – og det ville vært leit, om man nå tenker seg andre løsninger for Mortenskogen.

Speiderne fikk for et år siden bevilget Kr. 50.000,- fra Sparebankstiftelsen, til oppsetting av en gapahuk på området. Da oppsetting av denne type ”byggverk” må avtales med Statsskog spesielt – og vellet ikke får respons på sine forespørsler, har speiderne nå måttet be stiftelsen om å forlenget fristen, før disse midlene må tas i bruk.

Vellene på Fornebu og Snarøya, har i fellesskap gitt innspill til Kommunedelplan for Bærum kommune. (Se egen sak på vår hjemmeside). I denne er vi klare på at dette området bør reguleres til LNF-område. Utspill i Budstikka i dag, signert de fire vellene, samt Snarøen Sjøspeidergruppes foreldreforening, håper vi vil bringe litt fortgang i saken, slik at vi kan få en skikkelig julefred i Mortenskogen.

GOD JUL!

Å - Mortenskogen - bevar området

Tradisjonen tro…..

Har du ikke planer for søndagskvelden den 14. 12.2014 kan vi sterkt anbefale konserten i Snarøya kirke.

Velkommen!Julekonsert i kirken 2014 - Plakat