Oppføringer av Paal Alme

En hedersmann har forlatt oss…..

Bernt Nikolai Nilsen Det var med sorg og vemod vi mottok budskapet om at skipper Nilsen var gått bort 1. desember, 92 år gammel. Som grunnlegger og leder av Snarøen Sjøspeidergruppe i 20 år var han en høvding og enestående ressursperson. Hans bortgang bringer fram gode minner hos mange, og de nær 1000 ungdommer som […]

Bom for bom?

Ikke lett å være til hjelp – når hjelpen ikke blir verdsatt! Styret gikk for et par år siden inn for å få fjernet en bom på Halden – fordi vi fikk melding om at den ikke lenger var ønsket. Brev ble sendt til Bærum kommune – og bommen ble fjernet. Klager fra naboene lot […]

Tiden renner ut….

Her kan du sjekke når fristen er ute, for å sende inn en anbefaling til vellet om stipend for 2020: Trykk på lenken og se hvor mange dager som er igjen: https://www.timeanddate.no/nedtelling/nyttaar Hvem kan få stipend: Et barn eller ungdom for oppnådde resultat og god innsats Barne- eller ungdomsgrupper for oppnådde resultat og god innsats […]

Dugnad ved Horsletjernet lørdag

Dugnad Horsletjern lørdag 9. november Kl. 11:00 – 15:00 Snarøen Vel er eier av Horsletjernet (av enkelte kalt Snarøytjernet), en eiendom som omfatter totalt 10.500 m², med tjernet, stiene i vest og fotballøkka i øst. Stort biologisk mangfold og forekomster av forskjellige dyrearter, fugler og amfibier, gjør at eiendommen er underlagt en strengt definert forvaltningsplan […]

Fornebubanen – litt fakta

Planene er langt på vei lagt – og det begynner å materialisere seg med alt som skal gjøres, før vi kan entre banen på endeholdeplassen – og gå ut på Majorstuen stasjon 12 minutter senere. Ingen voldsomme detaljer, men enkle og rene linjer vil prege Fornebus endeholdeplass; Fornebu Senter. Det skal bli vanskelig å omdefinere […]