Au-pairene i hus!

au-pairenes-nye-varmestue-kirkestuen

Glade jenter feirer sin nye møteplass - og en av jentenes fødselsdag.

Det hele startet med en mail før jul, fra Bernt N. Nilsen, vår ”gamle” speiderleder på Snarøya – der han spurte undertegnede hvilke muligheter man kunne ha for å gi distriktets mange au-pairer et ”tak over hodet” en gang i uken, slik at de hadde et samlingspunkt;

 ”Jeg bare husker fra Hong Kong, som var smekkfull av «au pairer». Hver lørdag møttes de på en plass i sentrum med matpakkene sine. Sikkert over 5.000!  Det skal jeg si deg var hønsegård. Over l00 desibel ville jeg tro!”, mintes han.

Nå er det heldigvis langt færre au pairer på Snarøya enn i Hong Kong, – men når man er på tur i området i helgene, ser vi tydelig at vi har svært mange jenter som jobber her på øya, fra både Thailand, Fillipinene og andre land i fjerne Østen.

(Et lite trykk på bildet – og du får det opp i STORT format)

Vellet besluttet å ta denne forespørselen på alvor – og se hva vi kunne få til, for disse jentene. De som bor her, er alle langt fra egne familier – og uten veldig mye tumleplass og mulighet til å arrangere sine egne møteplasser innomhus. Derfor ble prosjektet definert; finne et egnet sted, som kunne ta imot jentene og gi dem skikkelig ”tak over hodet” .

Dette ble raskt et lite prosjekt i vinterkulden; – samtaler med kirketjener Håkon Skotte– informasjon til presten – og ikke minst det å spore opp en person som kunne representere en så vidt sammensatt gruppe, som disse jentene utgjør.

Med litt tålmodighet, falt alt på plass;  Jentenes talsperson – samboer av dagens jubilant: Edgar Mangulad ble satt i kontakt med kirketjener – og undertegnede ble tatt godt imot av kirken på Snarøya. For det var her vi ganske snart landet med det beste alternativet for møtested: Kirkestuen.

Avtale er nå inngått med kirken; de låner ut sine lokaler gratis på lørdager til jentene – mellom kl. 15:00 – 18:00, så fremt det ikke er andre grupper som ønsker å leie – så nå er vi i gang!

Avtalen ble innviet med bursdagsfeiring forrige lørdag. Vellets utsendte, som kun skulle innom for å ta et par bilder, ble overtalt til å bli værende et par timer – og spise litt fra et nydelig koldtbord.

Det var stor stemning blant de fremmøtte – og etter at vellets utsendte dro hjem, skulle jentene svinge seg til friske rytmer fra musikkanlegget.

Veldig hyggelig at dette er kommet på plass. Velfortjent er det – alltid hyggelig å kunne gi noe tilbake til disse unge damer, som legger hele sin sjel i å gjøre hverdagen trivelig for barn og foreldre i distriktet.

Snarøen vel vil herved gjerne få takke Snarøya kirke for god respons på en utradisjonell henvendelse – og for at man har åpnet sine dører for noen som sårt trenger litt ekstra husrom.

Stor takk til Kirketjener Håkon Skotte, som har vært ansvarlig fra kirken – og som har organisert alt det praktiske!

Dette er medmenneskelighet i praksis!