Bli medlem

Kart

Fra nettstedet: http://baerumskart.norkart.no/default.cfm?lat=6645060&lon=583820&Mstokk=165000&kart=Grunnkart har…
Horsletjernet

Horsletjernet

Bærum kommune gjør, med jevne mellomrom, vurderinger av friområder…
Bli medlem

Lesernes bilder

Her vil vi legge ut ditt bilde dersom du sender det…
Lokalhistorie fra kjentefolk 1

Lokalhistorie fra kjentefolk

Snarøya seniorsenter har laget et historiske heftet på 60 sider,…
Bli medlem

Snarøyas eldste hus

Fra kunstmaler Håvard Oseland, har vi mottatt en billedserie…
Bli medlem

Sjøflyhavna – historiske bilder

Klikk på denne lenken: Sjøflyhavna.historiske bilder - og…
Bli medlem

Snarøen hovedgård

Snarøen Gamle Hovedgård Tekst Liv Frøysaa Moe – Bærum…
Bli medlem

Årsmøte

Årsmøte 2020 arrangeres på Hotel Scandic; Mandag 20. april…
Gammel sveitser i ny skrud

Gammel sveitser i ny skrud

Sveitserhuset i Vollsveien på Lysaker var varslet revet pga…
Bli medlem

Adresseforandring

Adresseforandring kan meldes direkte til styret på e-post:…
Bli medlem

Kontakt oss

Ønsker du saker tatt opp med vellet, vennligst send oss en…
Bli medlem

Bli medlem

Alle med adresse Snarøya, bør være medlem i Snarøen Vel. Vi…
Bli medlem

Medlemsfordeler

For en beskjeden årskontingent, får du gleden av flere fordeler,…
Bli medlem

Vedtekter

Lover for Snarøen vel Ikrafttreden 23.10.1910 Endringer:…
Bli medlem

Styrets medlemmer

Styret i perioden 2023-2024 .ugb-4f4f74c .ugb-team-member__name{text-align:center…