Årsmøteinvitasjon Snarøen vel 2019 2

Årsmøteinvitasjon Snarøen vel 2019

Årsmøtet avholdes på Scandic hotel, Mandag 29. april 2019 Kl. 19:00

I løpet av helgen 6. – 7. april 2019, skal alle på Snarøya ha mottatt årets invitasjon til årsmøte 2019 i sin postkasse.

Vi har proffe, lokalkjente distributører, så vi regner med at alle får sitt eksemplar. Det er imidlertid mange postkasser – og ikke alltid så enkelt å finne alle, så har du ikke fått invitasjonen, send oss en mail på post@snaroenvel.no – og det vil bli ordnet.

På bildet til høyre ser vi Julie og Erlend i full aktivitet med utdeling – og med bilen fullastet med kartonger. For et par tusen brosjyrer veier… :-)

Klikk på bildet for å laste ned PDF av årsberetning 2019
Julie og Erlend i arbeid med utdeling av årsmøteinvitasjonen. Bilen full av kartonger.


Saker som er innmeldt til årsmøtet 2019:

  • Krav om fratreden av Styrets leder/Styremedlemmer, fremsatt av Jan Roar Fløttre
  • «Lys i mørke» v/ Tom Christensen
  • Bom i Halden terrasse v/ naboer
  • Lyspunkter i stikkveien mellom Halden Terrasse og Haldenveien v/ Jon-Erik G B Ross