Årsmøte i Snarøen vel 2021 – vel blåst og æresmedlem utnevnt.

For første gang i historien ble årsmøtet for Snarøen vel holdt digitalt. Vi var nære på å måtte gjøre det i 2020, men gjennom flere forskyvninger av dato, fikk vi til slutt plassert møtet i en periode med lite smitte i samfunnet – og med myndighetenes godkjennelse. 

Det var ikke mulig inneværende år – så styret måtte være kreativ og rigge opp for Teams møte – «i skyen». Covid19 får ta all skyld.

Styremedlemmer som var fysisk til stede på årsmøte 2021.
Bak står stipendvinnerne – stolte nye medlemmer i «Hall of Fame»

Fornebupilotens lokale på Fornebu S står til disposisjon for denne type arrangementer – og styret rigget derfor opp med vellets bannere og scene for presentasjoner.

Styreleder var i det hektiske hjørnet, før møtet ble åpnet.

Og det fungerte!  Styreleder Peder van der Hagen hadde full kontroll, etter at visse tekniske problemer ble ryddet av veien – og møtet ble så avholdt helt og fullt i henhold til de krav som stilles til denne type arrangementer.

Endringer i styret

Kun to styremedlemmer var på valg; Kristine Schüssler og Anne-Kari Herrebrøden. Kristine Schüssler har takket ja til gjenvalg og valgkomiteen har i tillegg til henne, innstilt Elin Barth som nytt styremedlem. Elin har også tidligere vært aktiv i styresammenheng – og ser frem til å gjøre en ny innsats for nærmiljøet. Begge ble valgt ved akklamasjon.

Anne-Kari Herrebrøden var ikke fysisk til stede på møtet, men hadde oppgaven med referatet – og ble senere behørig takket for sin innsats av styreleder.

Anne-Kari Herrebrøden har valgt å fratre etter 5 år i styret. Hun takkes for en formidabel innsats over flere år – og det sittende styret er veldig takknemlig for den viktige jobben hun har gjort i styret og for vellet.

ÆRESMEDLEM

For første gang i vellets historie har styret valgt å innstille til å utnevnelse av et æresmedlem.

Peder van der Hagen sa det slik under sin presentasjon på vegne av styret: Æresmedlem kan utnevnes i henhold til §12 i vedtektene: «Årsmøtet kan etter innstilling fra styret, utnevne til æresmedlemmer, personer som gjennom lengre tid og/eller etter spesielt god innsats for Vellet, har gjort seg fortjent til dette.»

Styret har innstilt Paal Alme som æresmedlem i Snarøen Vel.

Paal Alme poserer utenfor møtelokalet med beviset på at han er blitt æresmedlem i Snarøen vel.

– Paal har sittet i styret i 11 år frem til 2020, og vært leder i 10 av årene. Han har hatt stor betydning for arbeidet i Snarøen Vel og andre foreninger i området vårt. Paal er alltid til stede med sitt fotoapparat – og bidrar fortsatt med bilder og tekst til vellet.

Paal fikk en skulptur – «keramikk-rype», laget av kunstner Magnus Robbestad, som bevis på sitt æresmedlemskap.

Nyslått æresmedlem benyttet så anledningen til å takke hjerteligst for utmerkelsen – og for årene i sentrale verv på Snarøya.