Årsmøte i Snarøen vel 2020

Det var knyttet stor spenning til om vi kunne arrangere 2020- årsmøte for våre medlemmer i Snarøen vel.  

Våren 2020 måtte vi «krype til korset» og utsette vårt planlagte arrangement på grunn av Covid 19-viruset – noe vi absolutt ikke var alene om.  De fleste arrangementer av denne karakter, ble enten avlyst, eller avholdt i digital form.

Selv om et digitalt møte var en mulighet også for oss, fant vi raskt ut at dette ikke ville være godt nok for å sikre bred deltakelse. En stor del av våre medlemmer er ikke så tett på å jobbe digitalt, så styret fant raskt ut at en utsettelse av møtet, ville være å anbefale, for å få med flest mulig på dette arrangementet, som er vellets øverste organ.

Årsmøte i Snarøen vel 2020 4
Styreleder Paal Alme ønsker velkommen til årsmøte 2020.

Strenge krav til avstand og smittesporing, gjorde at vi var spente på hvor mange som ville finne veien til oss denne kvelden. Alle medlemmer ble tidlig i vår invitert gjennom nettbaserte løsninger – der vi også la ut en digital versjon av vår årsmøte-brosjyre på nettsiden. Facebook ble også brukt aktivt.

Stor sal med rikelig med plass var nå til høstmøtet reservert på Scandic hotell – og sitteplasser satt opp med drøye meteren mellom stolene. Vi hadde lagt ut årets trykte invitasjon på alle plasser, sammen med litt søtsaker til å «forfriskes seg med» – og på dette vis fikk vi raskt plassert alle fremmøtte på ønskede plasser – og i god avstand fra hverandre. Med totalt 30 fremmøtte, kunne vi raskt fastslå at vi hadde gjort riktige vurderinger mht. å utsette møtet til et tidspunkt med litt lette i smittetrykket.

Ordstyrer Jostein Grosås og kasserer Kristine Schüssler

Paal Alme ønsket velkommen til sitt siste årsmøte som styreleder – han hadde i god tid annonsert at han nå ønsket avløsning, etter over 10 år i styret. Flere andre i styret sto også på valg, så valg-komitéen hadde hatt en større jobb med å finne gode kandidater til valget.

Etter godkjenning av innkalling om rammer for møtet, overlot Alme ordet til kveldens ordstyrer, Jostein Grosås. Han førte oss som vanlig trygt gjennom de oppsatte punkter, godt supplert av styreleder og andre, som ga utfyllende kommentarer til saker der man trengte litt utdyping. Møtet gikk smertefritt – og mange var så spent på hva Jan G. Breivik ville presentere av kandidater til nytt styre.

Peder van der Hagen ble valgt inn – og klubben (formannsklubben) som representerer historien i styret, ble høytidelig overrakt nyvalgt leder. Nyvalgt styre vil bli presentert i egen artikkel – så snart de er samlet og får konstituert seg.

Årsmøte i Snarøen vel 2020 8
«Formannsklubben blir overrakt ny leder

Deretter ble avtroppende styret takket av med blomster av Paal Alme, som også takket det enkelte styremedlem verbalt, for den innsatsen man hadde gjort i tiden som styremedlem.

Årsmøte i Snarøen vel 2020 6
Anne-Kari holder i referatet

Nestleder Anne-Kari Herrebrøden tok så ordet, for å holde takketale til avgående styreleder Paal Alme. Han ble takket for iherdig innsats over mange år – med å ha ledet vellet gjennom «gode og tunge dager» – og ikke minst innsatsen med å holde nettstedet løpende oppdatert. Med over 530 artikler, supplert med bilder, er dette blitt en historisk base, over hva som har skjedd på Snarøya og Fornebulandet de siste 10 år.

Utdelingen av årets stipend til Cathinka Lunder ble godt mottatt – vi har noen fantastiske unge i vår midte, ingen tvil om det. (Se egen artikkel)

Kveldens foredrag var godt annonsert – og et tydelig trekkplaster: «Fornebulandet i støpeskjeen – trafikale utfordringer». Kommunaldirektør samfunn; Arthur Wøhni fra Bærum kommune var invitert – og supplert med Prosjektleder Øystein Grov fra Fornebubanen. Vi fikk en grundig innføring i planer for utviklingen av dette gigantprosjektet i vår nærhet – og hvilke utfordringer det vil kunne gi trafikalt. Dette blir spennende å følge i årene som kommer! Stor takk til de to, for at de satt av kvelden til oss!