Årsmøte i Snarøen vel 2020 utsettes til etter sommerferien.

Årsmøte i Snarøen vel 2020 utsettes.

Alt var klart for å arrangere vellets årsmøte mandag 20. april; – lokale, – program, – ordstyrer, -foredragsholder, -bespisning og alle faste poster med valg av nytt styre – og hedring av årets stipendvinner.  Men en ting hadde vi ikke kalkulert med; Corona-epidemien.

Styret har drøftet om vi skulle kalle inn til et «virtuelt møte» – på Skype eller en annen plattform, men har konkludert med at en utsettelse av årsmøtet til over sommeren, er å foretrekke.

Hvilken dato vi faller ned på, er avhengig av utviklingen i samfunnet for øvrig. Men vi kan forsikre våre medlemmer om at vi gjør alt i vår makt, for å få årsmøte 2020 i havn på ryddig vis. 

Vi kommer tilbake med ny innkalling, så snart vi har oversikt.

Heftet, med styrets årsmøteinvitasjon vil bli trykket og delt ut i forkant av møtet, men du vil allerede i løpet av en ukes tid, kunne lese det her på nettet. Vi har nemlig valgt å lage en elektronisk versjon, som kan lastes ned både fra hjemmeside og fra Facebook.

Vi noterer at også OL i Tokyo i dette øyeblikk flyttes til sommeren 2021 – og konstaterer at den jobben nok blir litt mer omfattende å gjennomføre enn vår endring av årsmøtedato – men en aldeles korrekt beslutning, det også!