Årsmøte i Snarøen vel 2019 7

Årsmøte i Snarøen vel 2019

Tradisjonen tro ble årets årsmøte i vellet, avholdt mandag 29. april 2019 – på Scandic hotell. Litt over 40 fremmøtte – og en tett dagsorden, krevde at vi brukte oppunder to timer på alle sakene.

Fremsatte mistillitsforslag ble kraftig nedstemt – og styret fikk årsmøtets fulle tillit. Saker med belysning av stier og fjerning av bom, ble alle grundig kommentert.  Vellet har nok av oppgaver å hanskes med også i året som kommer – og håper nå på å kunne konsentrere seg om saker som er til glede for vellets medlemmer.

Kaffepause var ettertraktet – i år som ellers med nybakt kringle og kanelboller fra Fardal. Hjertelig takk til dere som alltid stiller opp!

Etter årsmøtet, hadde vi den store glede av å kunne dele ut årets stipend – til en lykkelig mottaker Nicholas Lia, fra Kongshavn.  (Se egen sak)