Årsmøte i Snarøen vel 2016

Samtlige beboere på Snarøya skal ha fått invitasjon til «Årsmøte i Snarøen vel 2016», levert i sin postkasse.

Styret i vellet har også i år lagt listen høyt, for å holde sine medlemmer godt informert om hva vi jobber med i det daglige.

Flere har gitt uttrykk for at de synes brosjyren er både informativ og tiltalende, med hyggelige bilder fra våre nærområder. Dette er noe vi ønsker å fortsette med – og vi sørger for at kostnadene med produksjon av brosjyren holdes nede, gjennom aktiv bruk av noen få store annonser. Dette gir annonsørene god profilering i en spennende målgruppe – og vellet sårt tiltrengte midler til å dekke sine kostnader.  Årsmøteinvitasjon 2016Nå gjenstår bare å ønske nettopp DEG velkommen til møtet – som også kan by på spennende foredrag om Fornebus utvikling videre.

Møtet finner sted Torsdag 21. april 2016 Kl. 19:00, på Scandic Hotel Fornebu.