Årsmøte i Snarøen vel 2014

Denne invitasjonen dumper ned i din postkasse i løpet av noen dager.

Denne invitasjonen dumper ned i din postkasse i løpet av noen dager. Vi kan sterkt anbefale deg å bruke litt tid på innholdet.

 Årsmøtet holdes i Kirkestuen; Onsdag 30. april 2014 kl. 19:30.

Etter de «faste postene», vil vi i år foreta utdelingen av Snarøen vels Barne- og Ungdomsstipend – med utdeling av Kr. 25.000,- til en av våre søkere.

Møt opp og vær med å heie frem våre flotte ungdommer!

Deretter vil vi få presentert vellets store satsing på trafikkhåndtering i regionen, med nærmere gjennomgang av det arbeid som er lagt ned hittil, samt planer for videre aktiviteter. Dette er et tema som mange av vellets medlemmer har etterspurt – og vi ser frem til å høre deres dom. Prosjektet er nylig presentert på dette nettstedet, under benevnelsen B-B-B.