Årsmøte 2018 vel i havn 1

Årsmøte 2018 vel i havn

«Stinn brakke» på årsmøte 2018

Årsmøte 2018 ble avholdt på Scandic hotel, mandag 23. april.

Rekordoppmøte – med over  60 medlemmer i salen, gjorde at styret var like ved å ha 10 % av medlemsmassen til stede – noe som kreves for å få umiddelbart gjennomslag for vedtektsendringene som var foreslått.  Det manglet noen medlemmer for å få dette gjennom, da det viste seg at enkelte av de fremmøtte var ektefeller – som ikke har stemmerett. (Kun én stemme per husstand)

Den tidligere annonserte ekstraordinære generalforsamling mandag 7. mai 2018 Kl. 19:00, opprettholdes.

Her vil vi eventuelt kunne vedta de tre forslagene med simpelt flertall.

Se de tre forslagene til vedtektsendringer:

  • Grensejustering
  • Formannstittel
  • Styrets medlemmer – antall

– under invitasjon til årsmøte lenger ned på dette nettstedet.

Styret ønsker velkommen til møtet!