Årsmøte 2017

Vellykket Årsmøte for Snarøen vel

Årsmøteinvitasjonen ble godt mottatt.

Vellet avholdt sitt årsmøte på Scandic hotell sist måned, alt i henhold til invitasjonen, som var delt ut til alle beboerne på Snarøya tidligere i måneden. Styret har presentert en omfattende innkalling med beretning, der styrets arbeid i det foregående år ble presentert i både tekst og bilder, i tillegg til regnskapsoversikt både for vellet og Snarøykilen båtforening. Vi fikk mange godord for den.

Brosjyren er blitt en omfattende trykksak i fire farger, men gjennom annonseinntektene vi får inn, blir kostnadene minimale i forhold til hva vi tidligere betalte for langt enklere trykksak.  Slik brosjyren nå er utformet, blir den også en god presentasjon av Snarøya, for de som flytter inn i velområdet. Og det å samle informasjon om øya på et og samme sted, har ofte vist seg å være smart. Her kan en nå finne opplysninger om stier og turveier, badeplasser, samt våre tilbud til barn og unge.

Fremmøte

Til å være et årsmøte, var det godt fremmøte – og store forventninger i salen, både til selve møtet, men også til det etterfølgende foredrag om Fornebu og videre utvikling der.

Ordstyrer Jostein Grosås ledet oss trygt gjennom alle sakene – og presenterte så valgkomiteens innstilling til nyvalg. Komiteens arbeid har siste år vært relativt enkelt, da alle styremedlemmer som var på valg, hadde sagt ja til gjenvalg.  Styret måtte suppleres med et nytt medlem, da et av styremedlemmene flyttet ut av velområdet midt i en periode. Som nytt styremedlem ble foreslått Kristin Vaaeng Åman – hun ble stemt inn og vi ønsker henne derfor velkommen i styret.

Valgkomiteen takkes av

Valgkomitèen ble så behørig takket av med blomster, etter flere års innsats. Det er en viktig jobb denne komiteen gjør, med å finne de rette medlemmene til videre styrearbeid. Et velfungerende styre er alfa og omega for at nødvendige oppgaver blir utført på en tilfredsstillende måte.

Vellets ungdomsstipend for 2017

Årets stipendvinner ble deretter presentert av styremedlem Anne-Kari Herrebrøden. Dessverre var stipendvinner selv på turnering – men hennes mor stilte opp og tok imot prisen på vegne av sin datter – og holdt en flott takketale til vellets medlemmer. En egen artikkel om vårt nye medlem i ”The Hall of Fame” kommer som eget oppslag.

Sjekken på Kr. 25.000,- går til stipendvinner Cornelia Mogen Karlsson. Her får mor; Gunhild overrakt sjekken på vegne av sin datter, som var bortreist denne dagen.

 

I pausen mellom årsmøtet og foredraget, ble det servert kaffe – og ikke minst kaker fra Fardal. Det smaker alltid godt!

Foredrag:

Så til foredraget: Øyvind Moberg Wee fra Bærum kommune ga en bred innføring i kommunens planer for Fornebu i årene som kommer.

Under tittelen; » Fornebu 2035 – iaktta eller bidra?» ble vi presentert for planer for flere boliger, høyhus, infrastruktur og alt som skal til for å få til et velfungerende nabolag. Og det er ikke lite! Flere ble sterkt engasjert og kom med kommentarer til planene som ble presentert. Det er tydelig at dette vil bli gjenstand for omfattende debatt i årene som kommer.

Årsmøtet ble avsluttet med hyggelig gaveoverrekkelse til foredragsholder.