Årsmøte 2015

Invitasjon til Snarøen vel årsmøte mandag 27. april 2015, er delt ut til alle beboere på Snarøya. Årsmøteinnkalling 2015 b

Styret valgte i år å gjøre invitasjonen noe mer informativ enn tidligere – og har også valgt å illustrere de forskjellige temaer med bilder fra Snarøya. Så langt har vi kun fått positive kommentarer til disse valg.  Vi ser imidlertid, at det i oversikten over vellets medlemmer, ikke er fullstendig informasjon om våre kollektive medlemmer, noe vi bare må beklage. Dette vil bli korrigert ved første korsvei.

Så håper vi å se nettopp deg på Scandic Hotel Fornebu – mandag 27. april 2015 Kl. 19:30.

Etter de faste poster, vil Visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj – Konserndirektør Boligutvikling i OBOS, holde innlegg om status for selskapets planer for videre utbygging på Fornebu.

VELKOMMEN!