Årsmøte 2014 vel i havn

Vellet sliter nok med litt av de samme problemer som kirken:   å få fylt opp benkeradene på sine arrangementer.

Det var nærmere 40 fremmøtte til Snarøen vels årsmøte i går kveld – et møte som ble flyttet til selve kirkerommet, fordi man hadde ”glemt” at ungdommene på Snarøya hadde booket Kjellersturen til sin ”Natten til 1. mai”- arrangement.

Årsmøte 2014 001bbb

Kirkerommet ga imidlertid en fin markering av vårt årsmøte – som ble godt ledet av Jostein Grosaas, tidligere formann i vellet.

Etter gjennomgang av en omfattende liste med saker det har vært arbeidet med i løpet av året, fikk de fremmøtte anledning til å stille spørsmål om enkeltsaker. Deretter ble regnskap gjennomgått og kommentert – og valg gjennomført.

Styreleder benytter her anledningen til å takke avtroppende viseformann; Liv Zimmermann, for særdeles god innsats gjennom flere år. Liv har hatt ansvar for byggesaker i vellet – et område vi ser at stadig blir viktigere, etter som vi får fortetting på stadig flere områder.  Styreleder påpekte i denne sammenheng overfor valgkomiteen, at det er viktig for styrets sammensetning, at vi også i fremtiden bestykker styret slik at vi er i stand til å håndtere slike saker profesjonelt.

Styreleder og de øvrige som sto på valg, hadde alle akseptert gjenvalg for to år – og ble applaudert videre. Jan G. Breivik ble så innvalgt som nytt medlem og ønsket velkommen i styret. Hans bakgrunn fra politikk og næringsliv, håper vi vil bringe positiv kunnskap inn i styret.

Utdeling av Snarøen vels ungdomsstipend sto så på programmet – og den heldige var i år Casper Ruud. Se egen sak her på hjemmesiden;http://snaroenvel.no/2014/04/30/casper-ruud-arets-stipendvinner/

Årsmøtedeltakerne pent plassert på benkeradene i kirken

Årsmøtedeltakerne pent plassert på benkeradene i kirken

B – B – B presentasjon

Etter kaffepausen holdt styreleder Paal Alme et foredrag om vellets satsing på trafikkutfordringene i regionen. Han har vært leder i utvalget som har utarbeidet nettstedet; B-B-B (http://www.bbbfornebu.org) – og hadde i løpet av en time, gjennomgang av status på de tre satsingsområdene; Bane, Buss og Båt. Han belyste også hvorledes utvalget arbeider med sine strategier for å påvirke politikere og andre, innenfor alle tre satsingsområdene.

Foredraget ble godt tatt imot av forsamlingen, som hadde mange spørsmål til foredragsholder under veis. (Saken er også omhandlet i artikkel her på vellets hjemmeside; http://snaroenvel.no/2014/03/06/b-b-b-bane-buss-bat-prosjektet-er-lansert/

Herved en takk til de fremmøtte, som gjennom deltakelse på årsmøtet, er med å vise interesse for alt det arbeid som nedlegges for vårt nærmiljø.