Årsmøte 2014 i Snarøya kirke

Vi minner alle medlemmer om ÅRSMØTE 2014

Onsdag 30. april kl. 19.30 i Snarøya Kirke.

VELKOMMEN!

Horsletjernet 4. juni 2013 (24)b

Møtet er flyttet til kirken, da det viste seg at dobbeltbooking ga en liten intern kollisjon. Ved siden av faste poster, byr vi på to spennende poster:

  • Tildeling Snarøen vels Barn‐ og Ungdomsstipend. Hvem blir den heldige i år?

  • Foredrag om Buss‐Bane‐Båt prosjektet (BBB). En orientering om status for prosjektet.

  • Årets innkalling: Årsmøte 2014