Årsmøte 2010

14/04, 2010

Årsmøte i Snarøen Vel 28.4.2010100 år med Snarøen Vel!

Årsmøte i Snarøen Vel arrangeres;
onsdag 28. april 2010
– i Kirkestuen, Snarøya Kirke, kl. 1930
.
Vi håper mange av vellets medlemmer vil være til stede og drøfte vellets arbeid for fellesskapet, samt å høre siste nytt om prosjektet;
Bybane Fornebu – Skøyen.
Vi har invitert prosjektleder Hellen E. Hansen fra Ruter til å orientere oss om et tema vi tror de fleste vil ha interesse av å høre mer om.
Kaffe og hjemmebakte kaker i pausen!
Velkommen!
Styret i Snarøen Vel