Årets julekonsert 2015 i Snarøya kirke

Søndag 13. desember 2015 Kl. 18:00

For syvende gang arrangerer Lysaker og Snarøya menighet denne tradisjonelle julekonserten.  

Velkommen til dere alle, tredje søndag i advent. 

Kirken fylles på disse konsertene – og det er en glede å observere at kulturlivet blomstrer på Lysaker, Fornebu og Snarøya.

Julekonsert Snarøya kirrke 2015

Billetter kan kjøpes på denne måten:

– Forhåndssalg av billetter til: snaroyajulekonsert@gmail.com

– sms til: 971 20 106

– Julemessen 21. november i kirken.

– Ved døren fra kl. 17:30 på konsert dagen.