Årets foredrag på Snarøen vels årsmøte 27. april 2022

Beredskapansvarlig Brita Holmen og spesialrådgiver Anne Bjørnbakken fra Bærum kommune holdt årets foredrag med tema: Beredskapsarbeide i Bærum.

Holmen redegjorde for overordnede planer for uventede hendelser i regi av kommunen/det offentlige. Her fortalte hun bl.a at relevante instanser hadde hatt øvelser i potentiell pandemi bare få dager før dette ble en realitet.

Styremedlem Elin Barth, luftet spørsmålet om lokale tiltak og vil videreføre dialogen med kommunen samt andre som interesserer seg for spørsmålet lokalt.

Elin Barth
Styremedlem

(Foto: Paal Alme)