Arena for Seniorer

Arena for Seniorer

Bidrag fra Bærum kommune

Fornebupiloten, som ble stiftet for et drøyt år siden, med vellets styreleder som «medansvarlig» – fikk nylig innvilget midler fra Bærum kommune til å utvikle en arena for seniorer på Snarøya og Fornebu.

Faksimile fra Budstikka 21.8.2018

Møteplasser

Det vil i årene som kommer, bli et stadig økende behov for møteplasser for godt voksne, både på Snarøya og på Fornebu. Fornebupiloten er også aktivt med i arbeidet med å få på plass planer for en ungdomsklubb på Fornebu, som  skal dekke behovet for hele området. Begge disse behovene er prioriterte satsinger, som Fornebupiloten arbeider med – og som vi håper skal kunne realiseres i overskuelig fremtid.

At det så stadig «stikkes kjepper i hjulene» for bygget som er tenkt å huse disse tilbud, er en kjent sak. Vi synes det er leit, når sterke krefter ønsker å endre planene for en sambrukskirke ved Fornebu S – på tomten som er satt av og tidligere regulert til dette bygget. Her vil man få dekket det meste av disse behovene, for i bygget er det lagt planer både med møteplass for våre lokale organisasjoner, en ungdomsklubb, et moderne bibliotek – og flere andre tilbud, i tillegg til et flott kirkerom. At sistnevnte «storsal» også vil egne seg godt til konserter og andre arrangementer, skulle tale for at vi her vil kunne få et flott bygg, som kan dekke mange presserende behov, for vårt fremtidige Snarøya/Fornebu.

Les mer om Fornebupiloten her: «Fornebupiloten» er formelt stiftet