Åpen dag på Snarøya skole – til inntekt for skole i Gambia

Snarøya skole har hatt ”åpen dag” – med innsamling til skole i Gambia.

Sjelden så vi gymsalen så full av elever og foreldre – og sjelden har samtlige elever vist så mye kreativitet i sine utstillinger og presentasjoner som på dette arrangementet!

5. trinn hadde Grunnlovsjubileet som tema - og presenterte et flott program fra scenen.

5. trinn hadde Grunnlovsjubileet som tema – og presenterte et flott program fra scenen.

Det var i anledning Grunnlovsjubileet, at Snarøya skole hadde satt alle kluter til – og laget åpen skole med tema 1814 – men med innsamling av penger som et delmål.

På to allmøter for elever og foreldre, ble en mosaikk av ulike sider ved Grunnloven presentert: – Flaggets historie, – gamle barnesanger, – møte med utvalgte Eidsvoldsmenn i et moderne talkshow, – felles nasjonale sanger, – folkedans, – korpsmusikk, – fiolinmusikk og – opplesning av Wergeland-dikt.

Alle trinn på barneskolen var i aktivitet – og det var påfallende hvor grundig barna hadde satt seg inn i de forskjellige sider ved jubileet.

Dette er opplagt en form for læring som både gir mersmak for eleven, hvor lærekurven er bratt – og hvor skolen får vist deg frem som en skole som også arbeider med prosjekter ”i tiden”.

Det var Heartlift Gambia som i år fikk gleden av å motta de innsamlede midler – og Vigdis Jordal, som leder organisasjonen, ga tydelig uttrykk for den takknemmelighet som barn og foreldre i Gambia har, overfor disse initiativene.

Det er ikke mer enn fire år siden sportsklubben på Snarøya skjenket klubbens utrangerte drakter til organisasjonen, drakter man måtte skifte ut i tråd med endringer på sponsorsiden. Siden den gang, er det et stort lag som aktivt spiller i Snarøya sportsklubbs drakter på afrikansk jord – og stortrives med det.

Vi er vel ikke sikre på om effekten av de ”gamle” sponsoravtalene er som opprinnelig planlagt, men så lenge vi har en gjeng med godt tilfredse barn, er vi meget fornøyde, er omkvedet her.

La bildene få rullere i eget slides show her.