All ære til Lions!

Like sikkert som at våren er i anmarsj, stiller Lions opp på Meny for å skifte dekk for deg og meg. Et populært tiltak, men den sene våren i år, gjør nok at man savnet ”det store trøkket” som man er vant med.

Flott team og stor innsats i dag!

Flott team og stor innsats i dag!

Men arbeidet gikk raskt unna – og det er kjærkomne penger som samles inn til humanitære formål. Flott aksjon, som langt flere burde være med og støtte! Alt de får inn, går uavkortet videre til de som trenger støtten, enten det er i Norge, eller internasjonalt.

Her i Norge satser Lions på bekjempelse av rusmisbruk og mobbing. Undervisningsopplegget «Det er mitt valg» i skolen, opplyser ungdommen om rusmisbruk og mobbing. Det omhandler også et kurstilbud til lærerne, for å gjøre dem mer kompetente i å undervise om et utfordrende tema.

På den internasjonale arenaen, har Lions bidratt med millioner av kroner til sultkatastrofen på Afrikas Horn.  De bygger pikeskole i Sierra Leone, et prosjekt som alene er kostnadsberegnet til Kr. 100.000,-

Lions «Sight First» øyehelseprogram i Uganda, Malawi  og Zambia, har over en periode på nesten 20 år, reddet synet på over 24 millioner mennesker. Fem ganger Norges befolkning!

Så neste gang du vurderer å sette jekken under bilen for å skifte dekk, sjekk først om Lions er på banen med sitt flotte tilbud!

Lions dekkaksjon 6.4 (6b)BLions dekkaksjon 6.4 (4)BLions dekkaksjon 6.4 (2)B